Risico factoren en leefstijl advies

Om aan deze vraag te voldoen hebben wij een protocol ingevoerd, waarvoor u bij de assistente een afspraak kunt maken.

Er zal dan -al naar uw wensen- het volgende worden bepaald:

- uw familiaire belasting ten aanzien van hart en vaatziekten en diabetes

- bloeddrukmeting, suiker meten, cholesterol bepaling, gewicht meten.

Aan de hand van deze gegevens wordt dan met de arts overlegd of voor u nadere adviezen noodzakelijk zijn. Dit consult wordt volgens de normale tarieven met u verrekend.