Recepten

Voor herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week ons algemene telefoonnummer bellen: 078-6306868 en in het keuzemenu kiezen voor optie 2.


Daarnaast kunt u uw herhaalrecepten gedurende 24 uur per dag aanbieden:

1. lege doosjes deponeren in de daarvoor bestemde box bij de praktijkingang

2. per fax 078-6306867 

3. per e-mail: click hiervoor op "herhaalrecepten" rechts boven op de praktijk-site op de home pagina.

U dient er rekening mee te houden, dat niet elk verzoek gehonoreerd zal worden. Bloeddrukmedicijnen, of medicijnen tegen suikerziekte behoren eigenlijk tijdens uw controlebezoek op het spreekuur te worden verlengd.

Herhaalrecepten liggen na 2 werkdagen klaar bij uw apotheek.