Assistentie

De assistenten kunnen u met veel vragen helpen. Ook wat betreft de medische advisering, die zij altijd in overleg met de artsen zullen geven.
Zij houden volgens afspraak spreekuur voor de 3 maandelijkse controles van de diabetes- en hoge bloeddruk patienten en voor de reizigersadvisering en vaccinering.

Iedere middag kunt u bij de assistente terecht voor allerlei eenvoudige verrichtingen, zoals injecties, oren uitspuiten, verwijderen van hechtingen, het aanstippen van wratten e.d. Hiervoor dient u wel eerst een afspraak te maken.

Daarnaast voert de assistente op aanvraag van de arts uitgebreider onderzoek uit zoals:

ECG, Spirometrie, audiometrie en bloedafname.