Spreekuur

Alle consulten vinden plaats volgens afspraak.
Het is het beste, wanneer u bij een van de artsen onder behandeling bent, u zoveel mogelijk uw vervolgafspraken bij dezelfde arts maakt.
Wij hanteren echter geen strikte scheiding van praktijken.
Hoe eerder u belt des te meer keuze heeft u in een tijdstip dat u het beste schikt. U kunt telefonisch een afspraak maken, 's morgens tussen 8.00 en 11.00 uur. U kunt uw afspraken die niet voor dezelfde dag zijn, nu ook via deze site aanvragen! Zie hiervoor het onderdeel aanvragen van afspraken!

Het spreekuur wordt gehouden van 8.00 - 11.00 uur en van 15.00 - 16.30 uur.