Wij vragen uw toestemming...

Wij vragen uw toestemming...

Wij, uw huisarts,  en uw apotheek houden een dossier over u bij. In ons dossier staan uw klachten en hoe die worden behandeld. In het dossier van uw apotheek staat welke medicijnen u heeft gekregen. En of u bepaalde medicijnen niet mag gebruiken.

Omdat wij zijn aangesloten op het LSP, het Landelijk Schakelpunt, vragen we daarom uw toestemming om uw gegevens te delen. Als u toestemming geeft, melden wij de belangrijkste gegevens uit uw  dossier aan bij het LSP. Waarnemend huisartsen op de huisartsenpost kunnen die medische gegevens dan inzien. Andere apotheken en medisch specialisten in het ziekenhuis kunnen alleen uw medicatiegegevens inzien. Uw gegevens blijven in ons eigen computersysteem staan.

Stel, u wordt ‘s avonds of in het weekend onverwachts ziek, of u krijgt een ongeluk. Dan komt u op de huisartsenpost of in het ziekenhuis. Daar helpt een andere arts u. De andere arts vraagt uw belangrijkste medische gegevens op. Dit doet hij alleen als het nodig is voor uw behandeling. Met uw burgerservicenummer (BSN) kan hij uw belangrijkste medische gegevens inzien. Zo weet hij waar hij rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld met andere klachten die u heeft of medicijnen die u gebruikt.

Wanneer u toestemming wilt geven dan kunt u dat doen via deze link

https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01050038

U kunt het ook gewoon melden bij de assistente of de huisarts. Wij noteren het dan in uw dossier.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


13-12-2016