Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk De Esdoorn


Huisartsenpraktijk De Esdoorn

Esdoornlaan 61A
3319 XE Dordrecht
Telefoon: 078-6306868
Spoed: 078-6225151
Fax: 078-6306867
Receptenlijn: 078-6306868

Huisartsenpost: na 17.00 uur, weekenden/feestdagen: 078-2020020

Email: huisartsen.de.esdoorn@tiscali.nl

www.esdoorn.info


Praktijkinformatie

U vindt hier alle relevante informatie over onze praktijk.

Het maken van en afspraak

U kunt 's morgens vóór 11.00 uur bellen voor een afspraak.

Daarnaast kunnen afspraken aangevraagd worden per email : huisartsen.de.esdoorn@tiscali.nl

Vermeld u in de e-mail duidelijk uw naam, geboortedatum en ook de aard van de klacht. Wanneer u voorkeur voor een arts heeft graag ook erbij vermelden. De assistente schat in of 10 of 20 minuten voor u ingepland moeten worden. U krijgt dezelfde dag een email terug met daarop een tijd en een datum. Het is om die reden niet mogelijk op deze manier een afspraak voor de dezelfde dag te maken.

 

SPREEKUREN:

 

S.M. Yoo:

maandag

woensdag

donderdag

vrijdag

 

H.M. Steijger:

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

 

S.D. Zinkweg:

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

 

H.J.J. Breeman:

dinsdag

woensdag

vrijdag

 

                   

Spreekuur

Alle consulten vinden plaats volgens afspraak.
Het is het beste, wanneer u bij een van de artsen onder behandeling bent, u zoveel mogelijk uw vervolgafspraken bij dezelfde arts maakt.
Wij hanteren echter geen strikte scheiding van praktijken.
Hoe eerder u belt des te meer keuze heeft u in een tijdstip dat u het beste schikt. U kunt telefonisch een afspraak maken, 's morgens tussen 8.00 en 11.00 uur. U kunt uw afspraken die niet voor dezelfde dag zijn, nu ook via deze site aanvragen! Zie hiervoor het onderdeel aanvragen van afspraken!

Het spreekuur wordt gehouden van 8.00 - 11.00 uur en van 15.00 - 16.30 uur.

 

Telefonische bereikbaarheid

Voor het maken van afspraken of het stellen van vragen kunt u ons op werkdagen voor 11.00 uur bellen op telefoonnummer: 078-6306868. De praktijk is tussen 12:00 en 14:00 telefonisch niet bereikbaar. Wel voor spoedgevallen, zie hierna.

Voor spoedgevallen kunt u ons op werkdagen bellen tussen 08:00 en 17:00 uur op telefoonnummer: 078-6225151.

Indien de praktijk gesloten is belt u voor spoedgevallen met de Huisartsenpost Drechtsteden: 078-2020020 of bel 112 voor levensbedreigende situaties. Zie ook http://www.huisartsenpostdrechtsteden.nl/

Voor herhaalrecepten belt u met de receptenlijn: 078-6306868 en kies voor optie 2.

Huisbezoek

Als het enigszins mogelijk is, moet u bij ziekte de praktijk bezoeken. Koorts is hiervoor in het algemeen geen belemmering. Voelt u zich erg ziek, meldt dit dan de assistente, dan kunnnen we er rekening meehouden om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Als er toch een visite door de arts gemaakt moet worden, geef dit dan voor 11.00 uur op. De visites worden tussen 12.00 - 15.00 gereden.

Assistentie

De assistenten kunnen u met veel vragen helpen. Ook wat betreft de medische advisering, die zij altijd in overleg met de artsen zullen geven.
Zij houden volgens afspraak spreekuur voor de 3 maandelijkse controles van de diabetes- en hoge bloeddruk patienten en voor de reizigersadvisering en vaccinering.

Iedere middag kunt u bij de assistente terecht voor allerlei eenvoudige verrichtingen, zoals injecties, oren uitspuiten, verwijderen van hechtingen, het aanstippen van wratten e.d. Hiervoor dient u wel eerst een afspraak te maken.

Daarnaast voert de assistente op aanvraag van de arts uitgebreider onderzoek uit zoals:

ECG, Spirometrie, audiometrie en bloedafname.

Recepten

Voor herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week ons algemene telefoonnummer bellen: 078-6306868 en in het keuzemenu kiezen voor optie 2.


Daarnaast kunt u uw herhaalrecepten gedurende 24 uur per dag aanbieden:

1. lege doosjes deponeren in de daarvoor bestemde box bij de praktijkingang

2. per fax 078-6306867 

3. per e-mail: click hiervoor op "herhaalrecepten" rechts boven op de praktijk-site op de home pagina.

U dient er rekening mee te houden, dat niet elk verzoek gehonoreerd zal worden. Bloeddrukmedicijnen, of medicijnen tegen suikerziekte behoren eigenlijk tijdens uw controlebezoek op het spreekuur te worden verlengd.

Herhaalrecepten liggen na 2 werkdagen klaar bij uw apotheek.

Bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, waarvoor vrouwen eens in de 5 jaar een oproep krijgen, wordt in principe verricht door de praktijkverpleegkundige. Als u hiervoor een afspraak maakt, vermeldt dan dat het gaat om een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek.